สาเหตุทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนของมะเร็งที่อันตรายที่สุดบางชนิด ซึ่งมักจะมีอัตราการรอดชีวิตน้อยกว่า 10% สามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาวิธีการรักษาที่แม่นยำยิ่งขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมแต่ละรายการเพื่อพัฒนาลายเซ็นการกลายพันธุ์ ซึ่งสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจที่มาของมะเร็ง

เพื่อคาดการณ์ว่ามะเร็งจะดำเนินไปอย่างไร จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีกรอบการทำงานที่จะตีความรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าที่เห็นในความไม่เสถียรของโครโมโซมในลักษณะเดียวกัน รหัสพันธุกรรมของเราถูกเก็บไว้ในโครโมโซม 23 คู่ ซึ่งเป็นส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นจีโนม แต่เมื่อจีโนมของเราถูกคัดลอก โครโมโซมเหล่านี้อาจไม่เสถียรและส่วนของ DNA สามารถทำซ้ำ ลบ หรือจัดเรียงใหม่ได้ ความไม่เสถียรของโครโมโซมเป็นลักษณะทั่วไปของมะเร็ง ซึ่งเกิดขึ้นในประมาณ 80% ของเนื้องอก แต่ชิ้นส่วนที่สับสนนี้อาจอ่านได้ยาก ทำให้เข้าใจได้ยากว่าเนื้องอกชนิดใดหรือรูปแบบ ใดมีอยู่ในเนื้องอกใดๆ เนื้องอกจะถูกแบ่งออกเป็นประเภทกว้าง ๆ ว่ามีความไม่แน่นอนของโครโมโซมในปริมาณสูงหรือต่ำ มะเร็งที่มีโครโมโซมไม่เสถียรในระดับสูงเป็นอันตรายถึงชีวิต มักจะมีอัตราการรอดชีวิตน้อยกว่า 10% ด้วยเหตุนี้ การทำความเข้าใจและการรักษาความไม่แน่นอนของโครโมโซมจึงเป็นหัวใจสำคัญของการปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายล้านคนทั่วโลก