ปากมดลูก เป็นส่วนที่อยู่ระหว่าง ช่องคลอดและ มดลูก เมื่อเซลล์ปากมดลูกเกิดความผิดปกติ มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วก็อาจทำให้พัฒนากลายไปเป็น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกเป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่มีความอันตรายหากตรวจไม่พบหรือไม่ได้ทำการรักษาอย่างถูกต้อง มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยว สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก นั้นเกิดจากอะไร และจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวิธีใดบ้าง

โรคทั่วไป : “มะเร็งปากมดลูก” เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้

สิ่งที่ผู้หญิงควรรู้เกี่ยวกับ มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดบริเวณปากมดลูก ซึ่งปากมดลูกเป็นเหมือนท่อกลวงๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างช่วงล่างของมดลูกและช่องคลอด เซลล์มะเร็งปากมดลูกมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นผิวบริเวณปากมดลูก ส่วนใหญ่แล้วมะเร็งปากมดลูกมักจะมีสาเหตุมาจากไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Human Papilloma Virus (HPV)

มะเร็งปากมดลูก มักจะไม่แสดงอาการใดๆ ออกมาจนกว่าจะอยู่ในระยะลุกลาม ซึ่งอาการที่อาจจะบ่งบอกว่าเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกมีดังนี้
เลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกระหว่างมีประจำเดือน เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
ปัสสาวะผิดปกติ เช่น สี กลิ่น และความต่อเนื่องในการปัสสาวะ
ปัสสาวะบ่อยขึ้น
ปวดกระดูกเชิงกราน
เจ็บปวดเมื่อปัสสาวะ

สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก
ส่วนใหญ่แล้วมะเร็งปากมดลูกจะเกิดจากเชื้อ ไวรัส Human Papilloma Virus (HPV) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิด หูดที่อวัยวะเพศ ซึ่งไวรัส HPV นั้นมีอยู่หลายร้อยสายพันธุ์ แต่สายพันธ์ุที่มักจะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้นั้นมี 2 สายพันธุ์ คือ HPV-16 และ HPV-18 แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีเชื้อ HPV-16 และ HPV-18 ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเลย เพราะร่างกายสามารถกำจัดเชื้อเหล่านี้ได้ภายใน 2 ปี ในกรณีส่วนใหญ่การติดเชื้อ HPV จะติดจากการสัมผัสทางผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็น ทางบาดแผล หรือ การมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้เชื้อไวรัส HPV ยังสามารถทำให้เกิดมะเร็งชนิดอื่นๆ ได้ด้วย เช่น

-มะเร็งปากช่องคลอด
-มะเร็งช่องคลอด
-มะเร็งองคชาต
-มะเร็งทวารหนัก
-มะเร็งที่ลำคอ