คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ( ยูเอ็นเอชอาร์ซี ) มีมติในการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและดีต่อสุขภาพ “เป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์” ด้วยเสียงข้างมาก 43 เสียง และมีประเทศงดออกเสียง 4 เสียง ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และรัสเซีย

ขณะที่สหรัฐไม่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะมนตรีชุดปัจจุบัน ซึ่งมีสมาชิก 47 ประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับรองมติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษด้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ตามข้อเสนอซึ่งมีสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นแกนนำด้วย

ทั้งนี้ รายงานโดยองค์การอนามัยโลก ( ดับเบิลยูเอชโอ ) ระบุว่า มลพิษทางอากาศและการคุกคามของสารเคมีคร่าชีวิตประชากรโลกปีละประมาณ 13.7 ล้านราย หรือประมาณ 24.3% ของประชากรโลกที่เสียชีวิตในแต่ละปี