ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ( ซีดีซี ) และคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ ( เอฟดีเอ ) เห็นชอบการให้ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค หรือโมเดอร์นา ครบสองเข็มนานเกินกว่า 6 เดือน สามารถเข้ารับวัคซีนเข็มที่สาม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือเป็นบูสเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปี สมควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สาม

ก่อนหน้านั้น ซีดีซีและเอฟดีเออนุมัติการฉีดบูสเตอร์ เฉพาะกับผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และผู้ที่ประกอบอาชีพเสี่ยง ทั้งบุคลากรการแพทย์ และผู้ที่ต้องพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตา

สำหรับประชาชนที่รับวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งเป็นแบบฉีดเข็มเดียว เงื่อนไขยังไม่เปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้านี้ คือสามารถรับการฉีดบูสเตอร์ หลังผ่านการฉีดเข็มแรกไปแล้วนานประมาณ 2 เดือน